W odpowiedzi na rosnące zagrożenia, rząd Polski zdecydował się na wprowadzenie nowych stopni alarmowych w systemie bezpieczeństwa kraju. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, od początku grudnia do końca lutego, obowiązuje na terenie całego kraju drugi stopień alarmowy oznaczony jako BRAVO.

Stopień BRAVO jest częścią czterostopniowej skali bezpieczeństwa. Jego aktywacja następuje w sytuacji, gdy istnieje zwiększone zagrożenie atakiem terrorystycznym, choć bez konkretnego wskazania celu takiego ataku. Jest to środek zapobiegawczy, mający na celu podniesienie gotowości służb i obywateli na ewentualne zagrożenia.

Na tej samej podstawie, wprowadzono również trzeci stopień alarmowy, oznaczony jako CHARLIE-CRP. Ten stopień alarmowy jest aktywowany w momencie, gdy pojawiają się dowody na potencjalny cel ataku terrorystycznego. Dotyczy to przede wszystkim systemów teleinformatycznych zarówno administracji publicznej, jak i infrastruktury krytycznej. CHARLIE-CRP ma za zadanie chronić przed zagrożeniami, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo państwa lub innych krajów i organizacji międzynarodowych.

Obywatele są zobowiązani do zachowania szczególnej czujności, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej i usług świadczonych drogą elektroniczną. Wszelkie niezwykłe zdarzenia w systemach teleinformatycznych powinny być traktowane z najwyższą powagą, aby zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo świadczonych usług.

Źródło: https://kielce.stat.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024